0

Vägmärken för själen

Jag har varit på en härlig inspirationsdag idag om Dag Hammarskjöld, pilgrimsvandring och kristen djupmeditation.  Jag har egentligen inte haft någon relation till Dag Hammarskjöld. Jag har inte heller på allvar läst och mediterat över hans Vägmärken, men däremot har jag levt länge med andra kristna mystiker och det fantastiska är att kärnan och uttryckssättet egentligen på många sätt är desamma.

Det är väl inte så konstigt egentligen eftersom mystikerna försöker dela med sig av sina Gudsupplevelser, sin Gudsnärvaro och nåden att få leva i Guds kärlek – allt det som vi egentligen inte kan beskriva och inte förklara.

Jag blev i alla fall inspirerad till att försöka lära känna Dag Hammarskjöld lite närmare. Carl-Göran Amnell som talade om honom hade med sig ett helt berg av litteratur. 

0

Benedictus XVI

Jag har varit på Berget på retreat. Där känner jag mig hemma. Jag passade på att läsa Peter Seewalds bok där han samtalar med Påven.

Spännande läsning tyckte jag. Förhållandevis personligt, tror jag. För mig som (än så länge?) inte är katolik var

den intressant och givande att få ta del av.

Bland annat lärde jag mig att vår Svenska Kyrka alls inte är en Kyrka enligt katolsk terminologi utan en Kyrklig Gemenskap.

Jag funderar mycket på var jag kan känna att jag hör hemma. På många sätt känner jag en längtan efter att konvertera. Jag känner mig allt mera främmande inför mycket av det som händer i Svenska Kyrkan. Samtidigt är det ju ”min” kyrka…

Jag ber om vägledning och råd.

0

Läsning att tugga stilla – idisslande

Wilfrid Stinissens böcker!

Jag håller på att för andra gången läsa hans och Göran Skyttes samtalsbok Ansikte mot Ansikte. Den här gången har jag läst långsamt och eftertänksamt. Första gången var jag så nyfiken så jag skyndade mig igenom. Jag tror att jag kommer att återvända kanske både en tredje och fjärde gång… Fantastiskt bra.

Dessutom har jag läst Wilfrid Stinissens bok om Maria – En helt ny upplevelse för mig som är uppfostrad i protestantismen. Maria har alltid funnits för mig men nu har jag fått en större insikt i hennes storhet och hon kommer att fylla en ännu större del av mitt kristna liv.

Hans bok om Bibelläsning ger SÅÅÅ mycket. LÄS!