0

Läsning att tugga stilla – idisslande

Wilfrid Stinissens böcker!

Jag håller på att för andra gången läsa hans och Göran Skyttes samtalsbok Ansikte mot Ansikte. Den här gången har jag läst långsamt och eftertänksamt. Första gången var jag så nyfiken så jag skyndade mig igenom. Jag tror att jag kommer att återvända kanske både en tredje och fjärde gång… Fantastiskt bra.

Dessutom har jag läst Wilfrid Stinissens bok om Maria – En helt ny upplevelse för mig som är uppfostrad i protestantismen. Maria har alltid funnits för mig men nu har jag fått en större insikt i hennes storhet och hon kommer att fylla en ännu större del av mitt kristna liv.

Hans bok om Bibelläsning ger SÅÅÅ mycket. LÄS!