0

Tro eller tro?

Ibland är svenskan ett allt för torftigt språk.

Det har den senaste tiden varit en del debatt med de som företräder en ateistisk livsåskådning. I senaste numret av Signum skriver Gunilla Maria Olsson intressant om det som hon kallar för ”den nya ateismen”. Hon behandlar bland annat frågan om vad vi menar med ”tro”.

När någon frågar om jag tror på Gud och jag svarar ja, så vet jag egentligen inte vad jag svarat ja på.

Tror jag att Gud finns? Ja det gör jag förstås, men tron är ju så mycket mer. Att tro på Gud är att lita på Honom, att känna tillit och tillförsikt, att leva i medvetande om Hans kärlek och omsorg till mig – och att våga lita på den. 

I begreppet ”tro” som det används av Humanisterna och andra religionsfientliga impliceras att det endast innebär att hålla något (overifierbart) för sant. Och naturligtvis tolkar de svaret därefter.

Nästa gång någon frågar om jag tror på Gud tror jag att jag ska svara Ja, jag litar på Honom och lever i Hans kärlek.