0

Det behövs ingen godkändstämpel

För att vara kristen behöver man inte bli godkänd. Det finns ingen kravspecifikation man måste uppfylla för att få vara med. Det är ingen som står i dörren till kyrkan med en lista frågor man måste svara på för att bli godkänd.

Tänk om Svenska Kyrkan kunde sluta tona ner, vattna ur och ibland till och med urskulda den kristna trons alla mysterier och märkvärdigheter av rädsla att skrämma bort, och i stället betona att det räcker att vilja tro. Det är inte så att man MÅSTE vara färdig i sin tro INNAN man får vara kristen. Tron är en gåva.

Tänk om Gud hade frågat Saul där på vägen ”Hördu Saul, jag tänkte omvända dig. Har du lust att svara på några frågor först?” Nej. Gud bara sade åt Saul att följa honom. Nu blir vi ju inte alla kallade på detta burdusa och omtumlande sätt utan kanske så försynt att vi knappt upptäcker det.

Det räcker att säga JA, jag vill tro, Det räcker till och med med ja, jag skulle vilja tro. Ja, jag önskar att            jag skulle vilja tro. Det behövs inte mer. Gud vet.

Simon Petrus är en av mina favoriter. Jag brukar tänka på hur fantastiskt det var att han vågade lyssna          och tro på Jesus, när Jesus sade till honom att han, Petrus, skulle leda kyrkan. Tänk om Petrus hade              fastnat i ånger, ångest och ruelse över att han svek Jesus och vägrat ta emot Jesus kallelse och kärlek. Hur    hade det blivit då?

Ingenting?