0

Stilla motstånd

Jag har börjat meditera regelbundet igen. Jag gjorde det för ett par år sedan men slutade av någon anledning. Jag var på retreat för inte så länge sedan och det ledde till en nystart. Meditationen får mig att må bra fysiskt, psykiskt och inte minst andligt. Att sitta sig till stillhet, att samla sig, att ge rum för Gud, att andas Guds ande – det ger så otroligt mycket.

Jag har precis läst i tidskriften NODs senaste nummer (3 2011) om motstånd, kristet motstånd. Bland annat skriver man om Patrik Hagmans bok med titeln Om Kristet Motstånd.

Jag brukar ibland tänka mig att jag ingår i en motståndsrörelse. Både som en liten yttepyttedel i motståndet mot de onda krafter som härjar men också som en del av ett motstånd mot hur världen ser ut, hur samhället och våra värderingar förändrats och förstörts.

Motstånd kan vara aktivt eller passivt. Mitt motstånd är passivt aktivt. Jag avstår från en del saker, tar avstånd från en del företeelser och jag ber och mediterar.

Visst kan jag ibland längta efter ett annorlunda, alternativt liv, men nu är jag ju här – med min familj, mitt arbete och min vardag. Jag försöker skapa mig en vrå i världen där jag kan leva som jag finner viktigt och riktigt. Ibland snurrar livet på alldeles för snabbt och det är lätt att tappa fotfästet och komma i obalans. Det märkliga är att när jag använder de redskap jag fått – meditation, gudstjänst, retreat, andlig läsning, pilgrimsvandring, bön och eftertanke, då bromsas allting upp, balansen finns kvar och det går lättare att leva det liv jag vill leva. Det går lättare att göra ett stilla motstånd – och jag tror att det faktiskt gör skillnad.