0

Gudstjänst – att slå knut på sig

Gudstjänstgrupperna i min kyrka hade träff igår för planering inför sommaren. Vi fick också tillfälle att lyssna till en av våra präster som talade om gudstjänstfirande och delaktighet och en massa annat.

Vi fick välja två saker som var viktigt för oss i gudstjänsten och det blev en väldig blanding. Nattvarden, gemenskapen, stillheten/andrummet, bönen, psalmsången, predikan, kollekten/missionen, att kunna höra vad

som sägs, att förstå vad som händer.

Man kan väl vara ganska säker på att om allas våra önskemål och ideer skulle tillgodoses så skulle gudstjänsten se olika ut varje gång.

Vi firar Högmässa, Kvällsmässa, Familjemässa, Pilgrimsmässa, Förbönsmässa, Taizeemässa, Ungdomsmässa och vardagsmässa.

Alla lite olika och fyller lite olika behov. Det finns en risk att kyrkan även här slår knut på sig i försöken att uppfylla allas behov, att vara alla till lags. Det finns ju oändliga möjligheter….pensionärsmässa, HBTmässa, mammamässa, pappamässa, invandrarmässa, arbetslöshetsmässa, meditationsmässa, jympamässa,dansmässa, raggarmässa, MCmässa, båtmässa, husdjursmässa, trädgårdsmässa…