0

Skolavslutning igen….ett förslag!

BloggarDag skriver om skolavslutningstjafset igen.  Det är ju snart dags igen. Som jag ser det är det väl egentligen inte så svårt. Låt skolorna hålla sina avslutningar i aulan, på skolgården eller annan neutral plats och bjud sedan in till traditionell skolavslutning i kyrkan för de familjer som vill.

Tänk en härlig skolavslutningsgudstjänst med finklädda barn, blommor och jordgubbstårta till kyrkkaffet. Det kunde väl vara något? Att få sjunga in sommaren, att få be för alla barn och familjer, att välsignade få sändas ut i sommaren.

Visar inte debatten och problemen som beskrivits hur fast vi är i statskyrkotänket? Om nu staten förbjuder skolan att ha avslutning med konfessionellt innehåll är det ju inte kyrkans sak utan skolans.

Den längtan som finns hos många att ändå fira skolavslutning i kyrkan är förstås något som kyrkan bör glädjas åt. Passa på vet jag att utnyttja den och bjud in till stort dundrande skolavslutningsgudstjänstfirande med hur mycket Gud, Jesus och tro som helst!

0

Mycket bra!

Rambling thoughts

I predikoturen, på affischer, på hemsidan, utlyste församlingen högmässa i söndags. Jag blev påmind om det på Facebook bara någon timme innan utsatt tid. Högmässa. Vad nördig jag är. Jag älskar min högmässa. Jag gick dit.

När jag kom till kyrkan hade ordet ”Högmässa” bytts ut mot orden ”Gudstjänst den 4:e Söndagen i Påsktiden” och temat ändrats från ”Vägen till livet” till ”Låt oss fira livet.” Redan där kände jag lätt oro – ska jag vara kvar – snälla kyrka ta inte ifrån mig det som är viktigt – och hade det inte varit för att jag ansvarade för kyrkkaffet så hade jag gått annorstädes. Jag borde ha gått annorstädes.

Detta gör mig beklämd: Istället för Syndabekännelse: ”Tillsammans med Gud” – en hemsnickrad omvänd syndabekännelse som var riktigt pinsam, så pinsam att jag väljer att inte återge den. Istället för lovsång, Gloria, vi sjunger: ”Dansa med mig, dansa med mig…

Visa originalinlägg 170 fler ord

Notering
0

Jag har precis ögnat igenom – INTE läst – Richard Dawkins bok The Greatest Show on Earth. Jag fick den i present för ganska länge sedan. Jag är ingen kreationist – jag behöver inte bli övertygad om att evolutionsteorin är sann, så jag kände mig inte direkt träffad av boken.

Jag blev däremot lite förvånad när jag läste att över 40 procent av amerikanerna tror att människan blev till för sisådär 10 000 år sedan.

Här i Sverige tror en alldeles övervägande majoritet på evolutionsteorin – 87 %.

Av dem tror ungefär hälften att Gud haft ett finger med i spelet och ungefär hälften att han inte haft det.

Som alltid när det gäller tro så kan man ju inte argumentera för den. Det finns ju inga bevis, så ibland blir debatten så tröstlöst fånig.

Jag, för min del, tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

2

Missvisande använda ”tvångssterilisering”

Sällan har väl så många slagit sig för bröstet och i medierna utropat ”tänk vad bra jag är för jag är emot ”tvångssterilisering”. Nu senast ärkebiskopen Anders Wejryd i DN i en i och för sig helt intetsägande artikel.

Enligt RFSL ser statistiken rörande könsbyten ut såhär:

”Denna statistik rör antalet personer som ansökt om att få ny könsfastställelse enligt lagen från 1972 om ”könsfastställelse i vissa fall” som berör transsexuella och intersexuella. Statistiken kommer från Rättsliga rådet som formellt är en del av Socialstyrelsen. Rättsliga rådet är den instans dit ansökan om transition ställs. Statistiken fördes på olika sätt fram till 1991 och därefter. Av detta skäl finns det bara summor från åren 1972-1991: 202 personer totalt, varav 117 var man-till-kvinna och 85 kvinna till man.

Totalt har det alltså inkommit 739 ansökningar från 1972 till och med 2009.

Transition ansökningar
Antal kvinnor och män ansökningar

Troligtvis finns det fler transsexuella än de som syns i denna statistik. Att vara transsexuell är, eller kan vara, förenat med ett mycket stort lidande. Självmordsbenägenheten är högre inom den gruppen än inom andra grupper.

RFSL skriver vidare att ”transsexualism klassificeras inom vården som ett psykiskt tillstånd och därmed rent juridiskt som en sjukdom. Behandlingen av transsexuella patienter omfattas alltså av den allmänna sjukförsäkringen och vården av transsexuella lyder under samma lagar som annan vård, bl.a. HLS. I Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall 1972:119 regleras hur det juridiska bytet ska gå till och under vilka förutsättningar könskorrigerande operationer av yttre och inre genitalier får ske.”

Man har inom vården trott att könskorrigerande behandling är den bästa vården för dessa patienter. Det kan kanske ifrågasättas mot bakgrund av att lidandet inte tycks minska i särskilt hög grad. För att få genomgå en könskorrigerande behandling krävs grundliga undersökningar, intervjuer och analyser allt för att försäkra sig om att patientens lidande av att befinna sig i en kropp med fel kön är så stort att det är motiverat att genomgå denna oåterkallerlig behandling.

Om en man i en kvinnas kropp fullt ut vill korrigera sin kropp att överensstämma med hans riktiga kön kan han knappast hysa en önskan att bli och vara gravid…skulle det vara så borde han inte kunna komma ifråga för ett könsbyte eftersom det då är uppenbart att han inta vill byta kön – utan bara ha ett till… Därför är det kanske inget problem att avskaffa det som kallas för ”tvångssterilisering”.  Fast något tvång är det ju inte fråga om.

Att byta kön är ingen mänsklig rättighet utan en möjlighet. Om man vill ha kvar sin förmåga att bli gravid, ja då önskar man inte byta kön helt enkelt. Man kan inte både ha kakan och äta upp den.