0

Vägmärken för själen

Jag har varit på en härlig inspirationsdag idag om Dag Hammarskjöld, pilgrimsvandring och kristen djupmeditation.  Jag har egentligen inte haft någon relation till Dag Hammarskjöld. Jag har inte heller på allvar läst och mediterat över hans Vägmärken, men däremot har jag levt länge med andra kristna mystiker och det fantastiska är att kärnan och uttryckssättet egentligen på många sätt är desamma.

Det är väl inte så konstigt egentligen eftersom mystikerna försöker dela med sig av sina Gudsupplevelser, sin Gudsnärvaro och nåden att få leva i Guds kärlek – allt det som vi egentligen inte kan beskriva och inte förklara.

Jag blev i alla fall inspirerad till att försöka lära känna Dag Hammarskjöld lite närmare. Carl-Göran Amnell som talade om honom hade med sig ett helt berg av litteratur.