Missvisande använda ”tvångssterilisering”

Sällan har väl så många slagit sig för bröstet och i medierna utropat ”tänk vad bra jag är för jag är emot ”tvångssterilisering”. Nu senast ärkebiskopen Anders Wejryd i DN i en i och för sig helt intetsägande artikel.

Enligt RFSL ser statistiken rörande könsbyten ut såhär:

”Denna statistik rör antalet personer som ansökt om att få ny könsfastställelse enligt lagen från 1972 om ”könsfastställelse i vissa fall” som berör transsexuella och intersexuella. Statistiken kommer från Rättsliga rådet som formellt är en del av Socialstyrelsen. Rättsliga rådet är den instans dit ansökan om transition ställs. Statistiken fördes på olika sätt fram till 1991 och därefter. Av detta skäl finns det bara summor från åren 1972-1991: 202 personer totalt, varav 117 var man-till-kvinna och 85 kvinna till man.

Totalt har det alltså inkommit 739 ansökningar från 1972 till och med 2009.

Transition ansökningar
Antal kvinnor och män ansökningar

Troligtvis finns det fler transsexuella än de som syns i denna statistik. Att vara transsexuell är, eller kan vara, förenat med ett mycket stort lidande. Självmordsbenägenheten är högre inom den gruppen än inom andra grupper.

RFSL skriver vidare att ”transsexualism klassificeras inom vården som ett psykiskt tillstånd och därmed rent juridiskt som en sjukdom. Behandlingen av transsexuella patienter omfattas alltså av den allmänna sjukförsäkringen och vården av transsexuella lyder under samma lagar som annan vård, bl.a. HLS. I Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall 1972:119 regleras hur det juridiska bytet ska gå till och under vilka förutsättningar könskorrigerande operationer av yttre och inre genitalier får ske.”

Man har inom vården trott att könskorrigerande behandling är den bästa vården för dessa patienter. Det kan kanske ifrågasättas mot bakgrund av att lidandet inte tycks minska i särskilt hög grad. För att få genomgå en könskorrigerande behandling krävs grundliga undersökningar, intervjuer och analyser allt för att försäkra sig om att patientens lidande av att befinna sig i en kropp med fel kön är så stort att det är motiverat att genomgå denna oåterkallerlig behandling.

Om en man i en kvinnas kropp fullt ut vill korrigera sin kropp att överensstämma med hans riktiga kön kan han knappast hysa en önskan att bli och vara gravid…skulle det vara så borde han inte kunna komma ifråga för ett könsbyte eftersom det då är uppenbart att han inta vill byta kön – utan bara ha ett till… Därför är det kanske inget problem att avskaffa det som kallas för ”tvångssterilisering”.  Fast något tvång är det ju inte fråga om.

Att byta kön är ingen mänsklig rättighet utan en möjlighet. Om man vill ha kvar sin förmåga att bli gravid, ja då önskar man inte byta kön helt enkelt. Man kan inte både ha kakan och äta upp den.

2 reaktioner på ”Missvisande använda ”tvångssterilisering”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s